19 BỊ CÁO SẼ BỊ BUỘC TỘI VÌ CÓ VÀ ĐIỀU HÀNH MÁY CỜ BẠC BẤT HỢP PHÁP TẠI GARDEN GROVE

For Immediate Release
Case #11WM07424


May 24, 2011

Susan Kang Schroeder
Chief of Staff
Office: 714-347-8408
Cell: 714-292-2718

Farrah Emami
Spokesperson
Office: 714-347-8405
Cell: 714-323-4486

19 BỊ CÁO SẼ BỊ BUỘC TỘI VÌ CÓ VÀ ĐIỀU HÀNH MÁY CỜ BẠC BẤT HỢP PHÁP TẠI GARDEN GROVE

 

*Đây là một vụ điều tra trong vòng 3 tháng hướng dẫn bởi sở Cảnh Sát Garden Grove

WESTMINSTER – Theo kết quả của một cuộc điều tra do nhiều cơ quan pháp luật nhắm vào cờ bạc bất hợp pháp ở những quán cà phê tại Garden Grove, 19 bị cáo sẽ bị buộc tội vào ngày mai vì có và điều hành máy chơi bất hợp pháp. Các Sở cảnh sát Garden Grove dẫn đầu cuộc điều tra dài 3 tháng với sự hỗ trợ từ Bộ Tư Pháp California Cục Kiểm Soát Trò Chơi (California Department of Justice Bureau of Gaming Control), Cục Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation), Cơ Quan Thuế Má Thương Mại California (California Franchise Tax Board), và sở cảnh sát từ các thành phố của Buena Park, El Monte, Huntington Beach, Newport Beach, Orange, Santa Ana, Tustin và Westminster. Văn Phòng Biện Lý Quận Orange và Los Angeles, Cơ Quan Điều Hành N